top of page
Wild inside.jpg

Samtaler

Rådgivning

Supervision

Sparring

Samtaler

Hvis du oplever

- Stress

- Angst/ængstelighed

- Depression og nedtrykthed

- Lavt selvværd

- Sorg eller krise ved f.eks. Skilsmisse, tab eller andet

 

Så kan samtaler være en effektiv vej videre.

Jeg tilbyder samtaler, der tager afsæt i præcis dét, der fylder i dit liv, og som du har brug for at forandre.

Måske er du stresset, i dit arbejde eller dit liv generelt. Det kan både være at du oplever stress og pres i din hverdag, men stadig får det hele til at fungere, og det kan være du er nået dertil at hjernen og kroppen har sagt stop, og du f.eks. er blevet/har været sygemeldt fra dit arbejde. Sammen finder vi ud af hvad du har brug for.

Måske står du ved en skillevej i dit liv af en eller anden grund, og har lyst til en sparringspartner for at finde vejen videre.

Jeg har erfaring med en bred vifte af problemstillinger.

Det kan også være du søger en psykolog til at tale med dit barn. Hvis dit barn f.eks. oplever angst/ængstelighed, lavt selvværd, nedtrykthed, vrede eller generel mistrivsel, så kan jeg hjælpe.

Læs mere om samtaler med børn her.

Forældrerådgivning

Er I forældre til et barn med særlige behov eller forudsætninger, f.eks. beskrevet ved en diagnose, så tilbyder jeg råd og vejledning. Sammen ser vi på nye veje at gå og får idéer til justeringer der kan gøre livet i familien lettere.

Det kan også være at I har mange konflikter i jeres familie. Måske er det blevet svært at komme igennem de forskellige hverdagsrutiner, måske føler du, at du som forælder ofte må give køb på dine værdier og de grænser du egentlig har lyst til at sætte, eller måske ser I som forældre forskelligt på, hvordan jeres barn skal opdrages.

Kom og få hjælp til at kvalificere forældreskabet.

Supervision af professionelle

Måske er I en gruppe af professionelle, der har behov for et udefra kommende blik på jeres praksis.

Eller du/I er psykologer på vej mod autorisation. 

Når jeg superviserer eller giver sparring, er det i en systemisk og narrativ ramme. Jeg giver gerne råd og vejledning i konkrete sager, og er derudover optaget af at der er plads til at udvikle sig som professionel.

Jeg får at vide, at sparring eller supervision hos mig, er konkret anvendeligt, at jeg er empatisk og lyttende og at jeg samtidig udfordrer og skubber til vante tænkemåder.

Ledersparring

Jeg tilbyder sparring til dig som leder.

Det kan være at du står overfor at skulle implementere forandringer i organisationen, og gerne vil have en sparringspartner.

Måske er der gnidninger i din personalegruppe, som du gerne vil have idéer til at få arbejdet med eller måske har du som leder brug for sparring eller coaching i forhold til hvordan du griber ledelsesopgaven an.

Kontakt mig for en nærmere drøftelse af behov og forventninger.

Andet

Jeg er generelt stærk i processer, og har gennem tiden været omkring mange spændende opgaver, hvor dét at facilitere, jonglere forskellige perspektiver, bevare overblik og motivere til forandring har været i fokus.

Jeg har erfaring med at lede og facilitere projekter og forløb i skoler og daginstitutioner, jeg har stået i spidsen for teamudviklingsforløb, strategiudvikling og forandringsprocesser i organisationer.

Kontakt mig for en snak om den opgave du har i tankerne, og så kommer jeg med et tilbud.

bottom of page