top of page

Om mig

Glem prinsen.jpg

Jeg har bred erfaring med at facilitere samtaler og forandrings-processer.

Jeg har efteruddannet mig inden for den løsningsfokuserede tilgang og er aktuelt også meget inspireret af den meta-kognitive tilgang.  

Jeg har arbejdet som leder i nogle år og har taget en diplom i ledelse.

Jeg har arbejdet som uddannet psykolog siden 2007. Jeg har langt det meste af tiden arbejdet i en PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Det betyder at jeg har stor erfaring i at tale med børn og unge, forældre og familier.

Jeg har gennem hele mit arbejdsliv bestræbt mig på at betragte og forstå mennesker som en del af en større helhed. Mennesker som formet af de vilkår de bærer med sig, som skabt af de relationer de er i og som handlende ind i de rammer de tilbydes.

Ikke mindst har jeg insisteret på at forandring og bevægelse altid er mulig i en eller anden grad. 

bottom of page