top of page
Give and take.jpg

Sådan arbejder jeg

Særligt om samtaler med børn og unge

Jeg arbejder altid ressourceorienteret med fokus på løsninger og på at finde nye perspektiver og muligheder.

Det betyder at de problemstillinger du kommer med skal have tid og opmærksomhed, samtidig med at vi ret hurtigt vender blikket undtagelserne fra problematikken og får fokus på, hvilke forandringer du ønsker i dit liv.

Jeg arbejder på et løsningsfokuseret systemteoretisk grundlag, og jeg er inspireret af både den kognitive og narrative psykologi. Jeg tror på, at selv når en situation opleves meget fastlåst, så er det muligt at finde en vej videre.

Det vil være forskelligt hvad vi lægger vægt på i samtalerne, alt efter hvilke problemstillinger du kommer med.

Nogle gange er det godt at give "lektier" for, hvor vi sammen aftaler, hvad du skal hjem og prøve inden næste gang. 

Nogle gange er formen lidt mere løs og det vil være refleksionerne i løbet af samtalerne der skaber grobund for forandring i dit liv.

Jeg bruger ofte tavle eller papir i mine samtaler. Vi kan skrive noget ned, tegne eller lave mindmaps for at ordne vores iagttagelser og opdage nye sammenhænge.

Når børn ikke trives, er de helt afhængige af, at der er voksne omkring dem, der er med til at tage et ansvar for at skabe forandringer.

Der kan ofte være noget børnene selv kan gøre for at komme til at trives bedre. Det kan være at barnet kan komme til at tænke anderledes om noget, eller få nye idéer til andre måder at handle på i bestemte situationer. 

Dog er det sådan at jo yngre barnet er, i jo højere grad er barnets trivsel et familieanliggende og et voksenansvar.

Når jeg har samtaler med børn eller unge under 18 år, så vil forældrene altid blive inddraget i en eller anden grad. Vi vil som minimum sammen aftale rammerne for forløbet, men vi kan også aftale et forløb, der både indeholder samtaler med barnet alene og samtaler hvor I som forældre er med.

En del forældre vælger også at lade barnet blive hjemme og selv have samtaler, der har fokus på at få idéer til, hvordan ens barn kan komme til at trives bedre.

bottom of page